Dom Dziecka w Lubieni Kujawskim mieści się przy ul. 1 maja 44. Placówka działa w oparciu o zapisy ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawy o samorządzie powiatowym; statutu i regulaminu.

Placówka zapewnia dziecku całodobową  opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

Placówka zabezpiecza kompleksowo potrzeby 30 wychowanków w ramach trzech grup wychowawczych. Do zadań realizowanych przez placówkę należy:

  • realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
  • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
  • zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówka znajduje się na terenie zespołu pałacowo – parkowego z dworem murowanym pochodzącym z przełomu XVIII i XIX wieku. Pierwsza grupa sierot przybyła tu 31 lipca 1945 pod opieką 4 sióstr zakonnych, które prowadziły od 1895 roku zakład naukowo – wychowawczy „Łomna”. Dom dziecka był prowadzony przez siostry do marca 1951 roku, kiedy to placówka została upaństwowiona. Do roku 1999 dom był prowadzony jako Państwowy Dom Dziecka. Po wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym placówka jest prowadzona przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

 

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim

ul. 1 Maja 44

87–840 Lubień Kujawski

tel.: (54) 284 30 15

faks: (54) 284 31 61

Dyrektor: Marcin Lewandowski

BIP: http://bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=228

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.