Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu 

Dyrektor: Anna Prokopiak - Lewandowska 

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-820, Kowal
ul. Piwna 20 

Telefon: (54) 284 11 71 

Fax: (54) 284 11 71 

Email:  sekretariat@lokowal.pl 

Strona Internetowa:  www.lokowal.pl

BIP: http://bip.powiat.wloclawski.pl/index.php?cid=398

 

Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu zostało założone 1 sierpnia 1948 roku. Jest to zatem szkoła, która może poszczycić niemal 70-letnią tradycją. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w czerwcu 1952 r. W 50 roku istnienia, 25 października 1997r. Liceum przyjęło imię Królowej Jadwigi. Młodzież ucząca się w LO pochodzi z Kowala, okolicznych wsi i miasteczek, a także z Włocławka. Nasi uczniowie oprócz nauki w szkole biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Po zakończeniu szkoły kontynuują naukę na wyższych uczelniach. Wielu z nich jest teraz urzędnikami, nauczycielami, kapłanami, naukowcami, lekarzami, inżynierami, dziennikarzami, oficerami i pracownikami różnych instytucji. 

Bazę szkoły stanowi budynek ul. Piwnej 20 oraz dodatkowo dwie sale gimnastyczne, stadion, boiska przyszkolne do koszykówki, piłki ręcznej, boisko „Orlik”, pracownia komputerowa i multimedialna z dostępem do Internetu, multimedialna pracownia językowa, kącik uczniowski „Dziupla”, Internet w każdej klasie, sale z tablicami interaktywnymi.  Jesteśmy szkołą, która zapewnia bezpieczeństwo dzięki monitoringowi, respektuje uniwersalne wartości, jest przyjazna i tolerancyjna, otwarta na potrzeby uczniów i środowiska, kształtuje samodzielność, jest otwarta na zmiany, wyposaża w umiejętności. 

Szkoła zapewnia uczniom dobrze zorganizowane zajęcia, życzliwych i otwartych nauczycieli, rozwój swoich zainteresowań i uzdolnień, dostęp do kultury, kreowanie życia szkoły, bezpieczeństwo i dobre warunki socjalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, pomoc pedagoga i psychologa, pomoc socjalną, do Liceum busem szkolnym.Uczniowie mają szansę poszerzyć swoje umiejętności uczestnicząc w innych formach działalności edukacyjnej. Na terenie Liceum działa: Uczniowski Klub Sportowy, Szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Europejski „Eurowizjer”, Koło Historyczne, „Szkołowizjer” - gazetka szkolna, Szkolne Koło Teatralne, Akademia Filmowa - klub dyskusyjny, Wolontariat. 

Liceum Ogólnokształcące w Kowalu

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.